Εικόνες της φύσης

Εικόνες της φύσης
Βαλσαμόχορτο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Τα νέα όργανα διοίκησης του Δήμου Γορτυνίας


Παραθέτουμε τα νέα μέλη που απαρτίζουν τα όργανα διοίκησης του Δήμου Γορτυνίας και τις αρμοδιότητες τους, όπως προέκυψαν μετά την εκλογές του Μαΐου 2014 (δημοτικοί σύμβουλοι), την εκλογική διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο (προεδρείο, επιτροπές, διοίκηση νομικών προσώπων, αντιπρόσωποι) και τον ορισμό αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας απαρτίζεται από 33 Δημοτικούς Συμβούλους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπασπηλίου Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταθάς Κωνσταντίνος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γαβράς ΔημήτριοςΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παράταξη Ιωάννη Σπ. Γιαννόπουλου
Μουτζούρη-Κάχρη Δήμητρα
Μητρόπουλος  Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος Διονύσιος
Αθανασόπουλος Ιωάννης
Παπασπηλίου Δημήτριος
Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος
Πυρπυρής Καλλίμαχος
Ξυνής  Γεώργιος
Πετρόπουλος Γεώργιος
Διαμαντοπούλου-Τρουπή  Μαρίνα
Νικήτας Κανέλλος
Μέγας Παναγιώτης
Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος
Καραντώνης  Παναγιώτης
Ματζαβίνος Δημήτριος
Σφυρής  Μιχαήλ
Ανδριανού  Μαριάνθη
Μπαξεβάνος Χαράλαμπος
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος

Παράταξη Ανδρέα Κολοβού
Κολοβός Ανδρέας
Σταθάς  Κωνσταντίνος
Μαραγκός  Θεόδωρος
Τσιόγκας Ιωάννης
Σακελλαρίου Ιωάννης
Αποστολόπουλος  Απόστολος
Αναγνωστόπουλος Πάϊκος
Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Παράταξη Ευσταθίου Κούλη
Κούλης Ευστάθιος
Καζάς  Δημήτριος
Καγιούλης  Ευστάθιος
Γαβράς Δημήτριος
Δελής Δημήτριος


2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος ο Δήμαρχος Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος
Διαμαντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα
Κοσμόπουλος Κων/νος
Κανελλόπουλος  Κων/νος
Σφυρής Μιχάλης

Παράταξη Ανδρέα Κολοβού
Κολοβός Ανδρέας
Αποστολόπουλος Απόστολος

Παράταξη Ευσταθίου Κούλη
 Κούλης Ευστάθιος

Αναπληρωματικά μέλη:
Από την παράταξη Ιωάννη Γιαννόπουλου
Παρασκευόπουλος  Διονύσιος
Αθανασόπουλος Ιωάννης
Ξυνής Γεώργιος

Παράταξη Ανδρέα Κολοβού
Αναγνωστόπουλος Πάϊκος

Παράταξη Ευσταθίου Κούλη
Καζάς Δημήτριος3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος ο Δήμαρχος Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Καραντώνης Παναγιώτης
Ανδριανού Μαριάνθη
Πυρπυρής Καλλίμαχος
Νικήτας Κανέλλος
Κανελλόπουλος  Κων/νος

Παράταξη Ανδρέα Κολοβού
Παρασκευόπουλος  Γεώργιος
Τσιόγκας Ιωάννης

Παράταξη Ευσταθίου Κούλη
Δελής  Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη:
Από την παράταξη της πλειοψηφίας
Μπαξεβάνος Χαράλαμπος
Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος
Ματζαβίνος Δημήτριος

Παράταξη Ανδρέα Κολοβού
Σταθάς Κω/νος

Παράταξη Ευσταθίου Κούλη
Καγιούλης Ευστάθιος4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Μπαξεβάνος Χαράλαμπος, αρμόδιος αντιδήμαρχος με αντιμισθία, κατά τόπον στην Δ.Ε. Δημητσάνας και καθ’ ύλην στους τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού

Καραντώνης Παναγιώτης, αρμόδιος αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία, κατά τόπον στην Δ.Ε. Βυτίνας και καθ’ ύλην  για τον Προγραμματισμό, Ανάπτυξη, Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ, γραφείο κίνησης και Διαχείριση οχημάτων, Περιβάλλον, Κοιμητήρια.

Μητρόπουλος Παναγιώτης, αρμόδιος αντιδήμαρχος με αντιμισθία, κατά τόπον στην Δ.Ε. Ηραίας και καθ’ ύλην στους τομείς Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Νεολαίας και Επιχειρηματικότητας, Ιαματικών Πηγών Ηραίας.

Πετρόπουλος Γεώργιος, αρμόδιος αντιδήμαρχος με αντιμισθία, στην Δ.Ε. Κλείτορος και καθ’ ύλην  για την Αγροτική Ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής, Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό για τις Δ.Ε. Δημητσάνας, Βυτίνας, Κλείτορος, Τρικολώνων και Λαγκαδίων.

 Νικήτας Νικήτας, αρμόδιος αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία, κατά τόπον στην Δ.Ε. Λαγκαδίων και καθ’ ύλην για θέματα που αφορούν  Πρωτόκολλο, Διεκπεραίωση, Αρχείο, Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο,  Δικαστικές Υποθέσεις.

Μουζούρη-Κάχρη Δήμητρα, αρμόδια αντιδήμαρχος με αντιμισθία, κατά τόπον στην Δ.Ε. Τροπαίων και καθ’ ύλην  για την Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής, Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό για τις Δ.Ε. Ηραίας, Κοντοβάζαινας και Τροπαίων και αναπληρωτής Δημάρχου.


Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Αθανασόπουλος Ιωάννης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Κοντοβάζαινας
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Τρικολώνων

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΔΗΚΕΓ)


Διαμαντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας, Πρόεδρος
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας,  αντιπρόεδρος
Αθανασόπουλος Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
Ξυνής  Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
Αναγνωστόπουλος Πάϊκος, Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
Γαβράς Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
Ραΐσης Φίλιππος, ιερέας, εκπρόσωπος Μητρόπολης
Κατσικερός Δημήτριος, πρ. Πρόεδρος Τ.Κ. Τροπαίων, ως δημότης
Παπανάστου Ιωάννης, πρ. Αντιδήμαρχος Ηραίας, ως δημότης

Αναπληρωματικοί
1. Μουτζούρη - Κάχρη Δήμητρα Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Πιρπιρής Καλλίμαχος Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Κοσμόπουλο Κων/νο Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
4. Ματζαβίνο Δημήτρη Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
5. Τσιόγκας Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
6. Καγιούλης Ευστάθιος Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
7. Κουτσιαράς Δημοκλής δημότης
8. Ρουσιάς Ιωάννης δημότης
9. Εκπρόσωπος κλιμακίου Ερυθρού Σταυρού Βυτίνας


6. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 
Α) Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γορτυνίας

Μητρόπουλος Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας Πρόεδρος
Μπαξεβάνος Χαράλαμπος Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
Νικήτας Κανέλλος Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
Σταθάς Κων/νος Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
Καζάς Δημήτριος Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
 Γερακιανάκη Ευδοξία Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Κοντοβάζαινας
Μπέτσας Βασίλειος Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδίων
Παπαδημιτρίου Γραμματία Προϊσταμένη Δημοτικού Σχολείου Τροπαίων
Καρούτζος Ιωάννης Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας
Παρμακλή Δήμητρα Προϊσταμένη Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου
Ζαχαροπούλου Αλεξάνδρα Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Βυτίνας
Θαλασσινού – Κυριακοπούλου Ελισάβετ, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Δημητσάνας
Σκαβέτζου Γεωργία Προϊσταμένη Νηπιαγωγείο Βαλτεσινίκου.
Ραΐσης Φίλιππος εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Δημοτικού Σχολείου Τροπαίων
Παναγιωτόπουλος Λεωνίδας εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας

Β) Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γορτυνίας

Μητρόπουλος Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας Πρόεδρος
Καραντώνης Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
Μουτζούρη – Κάχρη Δήμητρα Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας
Αποστολόπουλος Απόστολος Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
Γαβράς Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος μειοψηφίας
Φράγκου Δέσποινα, Διευθύντρια Λυκείου Τροπαίων
Μπόλης Κων/νος, Διευθυντής Γυμνασίου Τροπαίων
Παπαδοπούλου Αναστασία Διευθύντρια Λυκείου Βυτίνας
Καρατζάς Φίλιππος, Διευθυντής Γυμνασίου Βυτίνας
Τριανταφυλλίδου Ευτυχία, Διευθύντρια Γυμνασίου Κοντοβάζαινας
Λαμπρόπουλος Δημήτριος, εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Τροπαίων
Παλούκου – Τουρλή Βασιλική, εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Βυτίνας
Κιντή Σοφία, εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας Τροπαίων


7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Από την παράταξη της πλειοψηφίας
Ο Δήμαρχος Ιωάννης Γιαννόπουλος
Διονύσιος Παρασκευόπουλος

Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
Ανδρέας Κολοβός


8. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος
Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος

9. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ  ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ
Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος
Καραντώνης Παναγιώτης.Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκλογή μου ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας(ΔΗΚΕΓ) και ως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας. 
Καλή δουλειά να έχουμε!


2 σχόλια:

  1. Συγχαρητήρια !
    Καλή επιτυχία και καλή δουλειά για την ανάπτυξη της Γορτυνίας μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή