Εικόνες της φύσης

Εικόνες της φύσης
Βαλσαμόχορτο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Καταγραφή απόρων στο Δήμο Γορτυνίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ   
(ΔΗ.Κ.Ε.Γ.)
Τρόπαια Τ.Κ. 22008                            Τηλ:2797022700
fax:  2797024401
e-mail:koinof@gortynia.gov.gr

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα : «Καταγραφή απόρων Δήμου Γορτυνίας».

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) θα κάνει καταγραφή των δημοτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία ή που αντιμετωπίζουν παράλληλα προβλήματα υγείας, ψυχολογικά ή κοινωνικά, προκειμένου  να  γίνει ενημέρωση και  επικαιροποίηση  του Μητρώου Απόρων, εν όψει των προγραμμάτων βοηθείας που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Καλούνται οι δημότες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα και επιθυμούν να ζητήσουν βοήθεια, να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) στα Τρόπαια, από 27 Ιανουαρίου 2015 έως 27 Φεβρουαρίου 2015, ώρες 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Πληροφορίες: τηλ. 2797022700
Επίσης, για διευκόλυνση τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και στα ΚΕΠ του Δήμου Γορτυνίας που βρίσκονται στις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
3. Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους ή βεβαίωση οφειλών
4. Αντίγραφο Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης
7. Έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία(λογαριασμός ΔΕΚΟ ή απόδειξη ενοικίου ή  βεβαίωση μόνιμης κατοικίας).

Πρόσθετα  δικαιολογητικά όπου υπάρχουν:
1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση αν επιδοτείται ο άνεργος.
2. Βεβαίωση από Δημόσιο Φορέα Υγείας για προβλήματα υγείας
3. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ΑΜΕΑ
4. Βεβαίωση από Υπηρεσία Πρόνοιας για όσους λαμβάνουν Επίδομα Πρόνοιας
5. Πιστοποιητικό Οικονομικής αδυναμίας
6. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο βοηθά τον αιτούντα να υποστηρίξει το αίτημα του.

Τα δικαιολογητικά των αιτούντων θα εξεταστούν και θα ενταχτούν στο ανάλογο πρόγραμμα, ενώ ο κοινωνικός λειτουργός θα συνδράμει την όλη διαδικασία και όπου απαιτηθεί κατά περίπτωση.

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία καταγραφής απόρων θα επαναληφθεί και το Μητρώο θα ενημερώνεται συνεχώς.

                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΓ


                                                              ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

2 σχόλια: